• Docendo discimus (ucząc innych, sami się uczymy)
    Seneka Młodszy (Filozof, Lucius Annaeus Seneca, ok. 4 p.n.e. - 65 n.e.)

    Kogo bogowie chcą ukarać, tego robią pedagogiem.
    Emil Zegadłowicz

    Uniwersytety są pełne wiedzy: studenci, przychodzący na pierwszy rok, przynoszą jej trochę, a absolwenci nic nie wynoszą po ostatnim. W ten sposób gromadzi się wiedza.
    Lawrence Lowell

Available courses

Turystyka i rekreacja

Kulturoznawstwo

Studia podyplomowe przygotowują merytorycznie do prowadzenia zajęć z zakresu etyki i filozofii na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych.